På svenska » Celiakiveckan

Glutenfritt? Gör en vän glad! - Celiakiveckan 2016

Den landsomafattande Celiakiveckan arrangeras den 5.-11. september med temat "Glutenfritt? Gör en vän glad!"

Merparten av dem som följer en glutenfri diet har celiaki. Celiaki är en speciell sjukdom med tanke på behandlingen, eftersom sjukdomen inte kan botas med någon medicin, utan den behandlas med en strikt diet. Behandlingen av celiaki är därmed kopplad till många slags måltidssituationer, där man ofta är i sällskap av andra människor. När du kommer ihåg att beakta olika slags specialdieter, visar du omsorg för och omtanke on din närmaste.

Att beakta den glutenfria dieten kan i början kännas lite svårt om du inte har
tidigare erfarenhet av det. Den här broschyren hjälper dig att komma igång!

[pdf]Glutenfritt_görenvänglad_2016, 749 kb, Päivitetty: 31.08.2016


Lokala evenemang

- - -

Celiaki är en ärftlig autoimmun sjukdom som börjar att utvecklas i tunntarmen som en reaktion mot gluten i näringen. Den är en allmän sjukdom där förändringar kan förekomma också i organ utanför magtarmkanalen. Det enda sättet att behandla celiaki är att hålla en strikt glutenfri kost livet ut.

Celiakiveckan arrangeras av Finska Celiakiförbundet och dess 30 lokalföreningar. Celiakiföreningarna runt Finland ordnar olika slags evenemang under celiakiveckan.
Den viktigaste kampanj

Den riksomfattande Celiakiveckan arrangeras årligen i början av september, på veckan 36. Celiakiveckan är Finska Celiakiförbundets och dess 30 lokalföreningarnas viktigaste årliga kampanjevenemang. Den första celiakiveckan arrangerades år 1996.
Glutenfritt_gorenvanglad